บริษัท Jiuye Supply Chain Management (Jiuye SCM) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบห่วงโซ่ความเย็น (cold chain) ชั้นนำในประเทศจีน ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนระดับ Series C+ นำโดยกองทุน CHM Growth Fund โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งสินค้าประเภท cold chain และ Freshcn ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารสดทั่วโลกของบริษัทฯ

การระดมทุนครั้งล่าสุดนี้ เป็นการอัดฉีดเม็ดเงินทุนครั้งที่หกของบริษัท Jiuye ในรอบสี่ปี โดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์จากกลุ่มบริษัทเจียไต๋ของไทย ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Jiuye SCM ในขณะนี้ ได้แก่ Sino-Ocean Group ของฮ่องกง กลุ่มบริษัทเจียไต๋ และ China Merchants Capital ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐบาลที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง โดยการประกาศครั้งนี้ทำให้ Jiuye เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านโลจิสติกส์สำหรับสินค้าประเภท cold chain รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน

บริษัท Jiuye SCM ก่อตั้งในปี 2014 โดยเป็นบริษัทด้านซัพพลายเชนที่ทันสมัย ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรสำหรับอาหารสดและอาหารแก่บริษัทในแวดวงเกษตรกรรม e-Commerce และแปรรูปอาหาร บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาทั้งรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C)

แพลตฟอร์มขนส่งสินค้าแบบ B2B ของ Jiuye SCM ขับเคลื่อนด้วย “คลังสินค้าบนระบบคลาวด์” 30 แห่ง พร้อมด้วยระบบติดตามสถานะการขนส่งที่ใช้เทคโนโลยี GPS และเทคโนโลยีวัดอุณหภูมิเพื่อให้สามารถตรวจสอบและทราบระดับอุณหภูมิ สำหรับการเก็บและการส่งมอบสินค้าประเภท cold chain ด้วยระบบอัจฉริยะ ผ่านเครือข่ายออนไลน์ที่บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ประกอบกับรถขนส่งจำนวน 2,000 คัน และเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วกว่า 1,500 เส้นทาง Jiuye จึงสามารถกระจายสินค้าไปยังผู้ค้าปลีกนับพันๆ รายทั่วประเทศได้ภายในเวลาที่ดีที่สุดถึงตัวลูกค้าในเวลา 24 ชั่วโมงบนเส้นทาง 502 เส้นทางทั่วประเทศ