ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท Jiuye Supply Chain Management (Jiuye SCM) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold chain) ชั้นนำของจีน นำเสนอความเชี่ยวชาญด้านการบ่มผลไม้และการขนส่งผลไม้ในงาน IFEX Philippines ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายผักผลไม้สดในเอเชีย ณ กรุง Manila ประเทศฟิลิปปินส์

เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้อนุญาตให้มีการนำเข้ากล้วย สับปะรด และมะม่วงแช่แข็งจากฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรก โดยบริษัท Juiye มีแผนกธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลไม้โดยเฉพาะ ทำให้สามารถให้บริการแบบครบวงจรได้อย่างมืออาชีพ โดยครอบคลุมตั้งแต่การลดอุณหภูมิ คลังสินค้า การบ่ม การคัดแยก การบรรจุ และการกระจายสินค้าแบบควบคุมความเย็น ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจการขนส่งและบ่มผลไม้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และอเมริกาเหนือ