Tokyo skyline with Tokyo harbor in Japan.

กลุ่มสายการเดินเรือ Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) และ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) ประกาศการร่วมทุนทางการค้าระหว่างสามสายการเดินเรือ โดยจะเริ่มให้บริการภายใต้ชื่อ ‘Ocean Network Express’ (ONE) ในเดือนเมษายน ปี 2018

“K” Line Secured Long-Term Contract to Transport Steaming Coal for Tenaga Nasional

ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าว เป็นการควบรวมธุรกิจเรือขนส่งตู้สินค้าของทั้งสามบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้สายการเดินเรือฯ มีพื้นที่ระวางสินค้ารองรับสูงถึง 1.4 ล้านทีอียู นอกจากนี้ การร่วมทุนในครั้งนี้ ยังส่งผลให้สายการเดินเรือฯ กลายเป็นสายการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก และจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดราว 7 เปอร์เซ็นต์

NYK

ทั้งนี้ การก่อตั้งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่กำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่บริษัทซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินธุรกิจนั้นได้มีการวางแผนที่จะก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์ นอกจากนี้ สายการเดินเรือฯ ยังวางแผนที่จะก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการประจำภูมิภาคขึ้นในสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และบราซิล

MOL, APL, NYK launch joint service between Asia and South America

จากการร่วมทุนทางการค้าในครั้งนี้ จะช่วยให้สายการเดินเรือ Ocean Network Express สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมด้วยบริการที่มีความได้เปรียบและเปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยการรวบรวมเอาจุดแข็งจากเครือข่ายทั่วโลกและโครงสร้างการให้บริการของทั้งสามสายการเดินเรือ