สายการเดินเรือ Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (”K” LINE), Mitsui O.S.K Lines, Ltd. (MOL) และ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) ได้เริ่มแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานจากระบบการติดตามตรวจสอบซึ่งติดตั้งอยู่บนเรือขนส่งตู้สินค้า ให้กับสายการเดินเรือ Ocean Network Express (ซึ่งเป็นผู้เช่าเหมาลำเรือจากสายการเดินเรือสามแห่งข้างต้น) ผ่านแพลตฟอร์ม IoS-Open (IoS-OP) ของบริษัท Ship Data Center Ltd. (ShipDC)

เนื่องจาก ”K” LINE, MOL และ NYK จัดการข้อมูลการทำงานบนระบบพื้นฐานที่ต่างกัน ONE จึงจำเป็นต้องแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ก่อนนำมาใช้งาน ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติการแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติของ IoS-OP ที่แปลงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ISO19848 จึงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดการข้อมูลการปฏิบัติการกองเรือของ ONE ทำได้ง่ายขึ้น

โดย ONE วางแผนใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติการของเรือแต่ละลำ รวมไปถึงระบบเครื่องจักรกลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบนเรือขนส่งสินค้ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแบ่งปันข้อมูลในครั้งนี้ จะเพิ่มปริมาณข้อมูลปฏิบัติการเรือได้อย่างมีนัยยะ ผ่านทางแพลตฟอร์ม IoS-OP ซึ่งจะช่วยให้การเก็บรวบรวม แจกจ่าย และปรับใช้ข้อมูลภายในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น