Kalmar ฉลองการเปิดศูนย์บริการลูกค้า (Customer Experience Center – CEC) และการฝึกอบรมแห่งใหม่ในเมือง North Charleston รัฐ North Carolina ซึ่งเป็นทั้งโชว์รูมสินค้า สถานที่จัดฝึกอบรม และศูนย์บริการลูกค้าสำหรับธุรกิจอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Kalmar USA ได้แก่ รถยกแบบถ่วงน้ำหนัก รถยกสูง รถยกตู้สินค้าเปล่า และรถลากในท่าเทียบเรือ

การสาธิตผลิตภัณฑ์และการใช้งานจริงในลานตู้สินค้าจะช่วยให้ลูกค้าที่มาที่ศูนย์ในแต่ละครั้ง รวมทั้งการฝึกอบรมแต่ละเซสชันได้เห็นภาพการใช้งานจริง พื้นที่สาธิตผลิตภัณฑ์ของ Kalmar และ Kalmar Ottawa จะเป็นลานคอนกรีตขนาด 70,000 ตารางฟุต จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของศูนย์คือ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีโสตทัศน์ในสถานที่ฝึกอบรมสำหรับบุคลากรด้านการขายของตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Kalmar

ศูนย์ CEC ยังให้บริการสนับสนุนลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในอเมริกาเหนือของ Kalmar โดยมีพื้นที่บริการและคลังสินค้าขนาดใหญ่สำหรับมอบบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์แบบถ่วงน้ำหนักของ Kalmar ในพื้นที่เมือง นอกจากนี้ลานของ CEC ยังเป็นพื้นที่สำหรับดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ของ Kalmar อย่างรวดเร็วทั่วประเทศอีกด้วย