Swisslog ยกระดับปฏิบัติการคลังสินค้าผ่าน SynQ Availability Manager

0
175

วิกฤตโรคระบาดระดับโลก ได้ส่งผลให้พฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้คนหันมาจับจ่ายซื้อสินค้าปลีกผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นกว่า 60 เปอร์เซ็นต์​ ส่งผลให้คลังสินค้าหลายแห่งประสบปัญหาในการตอบสนองต่อความต้องการที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหนือความคาดหมาย

โดยรายงานจาก McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการชั้นนำสัญชาติอเมริกัน ยังระบุอีกว่า พฤติกรรมการจับจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ของประชากรเป็นการถาวร จึงมีความจำเป็นที่ผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชนสินค้าจะต้องปรับปรุงแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ดังกล่าว โดยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดสามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สถานะการปฏิบัติการได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

SynQ Availability Manager จาก Swisslog เป็นโซลูชันอัจฉริยะสำหรับการวางแผนและบริหารจัดการปฏิบัติการคลังสินค้าแบบเชิงรุก โดยระบบซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถประเมินศักยภาพและสถานภาพของคลังสินค้า ว่ามีขีดความสามารถในการปฏิบัติการสินค้าและคำสั่งซื้อเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันหรือไม่ และสามารถรองรับปริมาณสินค้าเพิ่มเติมได้อีกมากเพียงใด และยังช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้ารับรู้ข้อมูลเฉพาะว่าต้องใช้เวลาเท่าใดในการดำเนินการกับปริมาณคำสั่งซื้อหนึ่งๆ ภายใต้ปริมาณทรัพยากรที่กำหนดได้อีกด้วย

Mr. Stuart Dunn

“โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว คุณก็สามารถรับรู้ได้ว่า ต้องใช้บุคลากรจำนวนเท่าใดในการดำเนินการกับคำสั่งซื้อทั้งหมด ณ ช่วงเวลาที่กำหนด ในภาวะอุตสาหกรรมที่มีความท้าทายเช่นในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ต้องสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและตรงต่อเวลา ความผิดพลาดและความล่าช้าในการดำเนินการกับคำสั่งซื้อ อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อแบรนด์ได้อย่างมหาศาล ในขณะที่การสะสมสินค้าคงคลังในปริมาณที่มากเกินพอดี ก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและความยืดหยุ่นในการดำเนินการ” Mr. Stuart Dunn ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ารายใหญ่ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ บริษัท Swisslog กล่าว

ระบบซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถระบุได้อีกว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แต่ละตัวสามารถปฏิบัติการได้สูงสุดในระดับไหน รวมทั้งบอกภาพรวมการปฏิบัติงานของคลังสินค้าทั้งหมด เพื่อให้ผู้จัดการคลังสินค้าสามารถหลีกเลี่ยงเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน และวางแผนการปฏิบัติการและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

นอกจากนี้ ระบบยังสามารถระบุองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทำงานทั้งหมดได้ทันที เพื่อใช้ในการวางแผนการบำรุงรักษาและการจัดการอะไหล่ชิ้นส่วน ซึ่งสามารถช่วยขจัดคอขวดได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น ลดต้นทุนที่เกิดจากเหตุขัดข้องและการจัดส่งที่ล่าช้าได้ และในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น Availability Manager ก็ยังช่วยระบุจุดที่ก่อให้เกิดผลกระทบสูงได้อีกด้วย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่