KM Terminal and Logistics Limited (KMTL) บริษัทในเครือ Kerry Logistics Network ได้รับใบรับรองท่าเรือบก (Dry Port Certificates) จากกรมศุลกากรแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้ดำเนินงานภายในประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสามารถให้บริการปฏิบัติงานท่าเรือบกแบบครบวงจร ทั้งในย่างกุ้ง (Ywar Thar Gyi) และมัณฑะเลย์ (Myit Nge)

โดยท่าเรือบกทั้งสองแห่งจะให้บริการจัดการส่งออกและนำเข้า (Exportation and Importation Process) บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehousing) และบริการสินค้าผ่านแดน (Transit Cargoes Process)

นอกจากนี้ ลานตู้สินค้าในท่าเรือบกทั้งสองแห่งดังกล่าว ยังได้รับอนุญาตให้บริการพื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บตู้เปล่า พร้อมบริการทำความสะอาด ล้าง ซ่อม และบำรุงรักษาตู้สินค้าอีกด้วย บริษัท KM Terminal and Logistics จำกัด (KMTL)  ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ผ่านท่าเรือบกและคลังสินค้าที่เชื่อมต่อกับรางรถไฟในเส้นทางระหว่างย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำหรับการขนส่งทางรถไฟภายในประเทศเมียนมา