Kuehne + Nagel ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจสติกส์ชั้นแนวหน้า พุ่งเป้าขยายการเติบโตในเอเชียแปซิฟิก โดยประสานความแข็งแกร่งจากสองสำนักงานประจำภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิกเข้าด้วยกัน ชูสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในสิงคโปร์เพียงแห่งเดียว

หลังจากที่ Kuehne + Nagel ประสบความสำเร็จในการรวมสำนักงานประจำภูมิภาคสามแห่งในยุโรปให้เป็นสำนักงานใหญ่ประจำทวีปยุโรปเพียงแห่งเดียว รวมถึงการเติบโตทางธุรกิจและผลสำเร็จจากการบูรณาการความแข็งแกร่งผ่านการควบรวมสามบริษัทหลักในอเมริกาเหนือ ปัจจุบัน บริษัทฯ กำลังให้ความสำคัญในการพัฒนาความแข็งแกร่งในเอเชียแปซิฟิก

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ในการพัฒนาฐานธุรกิจโลจิสติกส์ในเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น Kuehne + Nagel จึงตัดสินใจรวบรวมความแข็งแกร่งของสององค์กรหลักในเอเชียให้กลายเป็นหนึ่งสำนักงานใหญ่ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยการรวมสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียใหม่ในครั้งนี้จะรวมเอาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมฯ กว่า 10,000 คน ให้อยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ผู้จัดการประจำภูมิภาคทั้งสองคนในปัจจุบัน คือ Mr. Jens Drewes และ Mr. Siew Loong Wong จะเดินหน้าร่วมพัฒนาและต่อยอดเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป