ประเด็นเรื่องกำแพงภาษียังคงส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้านำเข้าที่ท่าเรือ Long Beach โดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สินค้านำเข้ามีปริมาณลดลง 13.7 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 331,617 ทีอียู ส่วนปริมาณสินค้าส่งออกอยู่ที่ 133,833 ทีอียู ลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ ตู้สินค้าเปล่าที่ขนส่งทางเรือไปยังเอเชียเพื่อนำไปบรรจุสินค้ามีปริมาณลดลง 9.1 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 211,718 ทีอียู ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ท่าเรือมีสินค้าผ่านท่า 3.7 ล้านทีอียู ลดลงจากปีก่อน 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงไตรมาสที่สองปริมาณสินค้าผ่านท่าอยู่ที่ 1.9 ล้านทีอียู ลดลงจากปีก่อน 8.7 เปอร์เซ็นต์

เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนับเป็นเดือนที่มีสินค้าผ่านท่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ 108 ปีของท่าเรือ ขณะเดียวกันไตรมาสที่สองของปีที่แล้วก็เป็นไตรมาสที่ท่าเรือรองรับสินค้ามากที่สุด ในภาพรวมทั้งปีก็เป็นปีที่มีสินค้าผ่านท่ามากที่สุดเช่นกัน

“สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2018 ก็คือผู้ค้าปลีกเร่งนำเข้าสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงกำแพงภาษี” Mr. Mario Cordero ผู้อำนวยการบริหาร ท่าเรือ Long Beach กล่าว “สำหรับปี 2019 ดูเหมือนสินค้าเหล่านั้นจะมาอยู่ที่อเมริกาหมดแล้ว และคลังสินค้าก็เต็มไปด้วยสินค้าเหล่านี้ ทำให้สินค้าเข้ามาใหม่น้อยลง และกระทบต่อปริมาณสินค้าซึ่งปกติแล้วในช่วงนี้ของปีมักจะเพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ ท่าเรือมีปริมาณสินค้าผ่านท่าโดยรวมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 677,167 ทีอียู แม้ว่าจะลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็นับว่าเป็นเดือนที่มีปริมาณสินค้าผ่านท่ามากที่สุดเป็นอันดับสองของท่าเรือ