หลังจากที่บริษัท Maersk ได้ก่อตั้งสำนักงานแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาโดยบริษัทเจ้าของเรือ A.P. Møller เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม ปี 1919 หนึ่งร้อยปีต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการให้บริการจากเรือกลไฟที่มีขนาดพื้นที่รองรับสินค้าเทียบเท่ากับตู้สินค้าเพียง 325 ทีอียู มาเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ที่มีพื้นที่ระวางสินค้าถึง 20,000 ทีอียู จากสำนักงานใหญ่ในเดนมาร์กเพียงแห่งเดียว ได้ขยายสาขาไปยังสหรัฐอเมริกาและมีการเติบโตขึ้นในทุกๆ ทศวรรษ

โดยในปี 1913 เรือ LAURA MÆRSK เป็นเรือลำแรกของสายการเดินเรือ Maersk ที่เข้าเทียบท่าในสหรัฐอเมริกา ที่ท่าเรือ Galveston รัฐ Texas ในฐานะเรือเช่าเหมาลำซึ่งให้บริการแก่สายการเดินเรือแห่งหนึ่ง จากนั้นในปี 1917 สายการเดินเรือฯ ได้เริ่มให้บริการในเส้นทางการค้า inter-American ด้วยเรือขนส่งสินค้าของ Maersk  จำนวนสองลำ

ก่อนที่อีก 2 ปีต่อมา A.P. Møller จะผนึกกำลังร่วมกับ Hans Isbrandtsen เพื่อก่อตั้งบริษัท Isbrandtsen-Moller Company Inc. ซึ่งในช่วงแรกบริษัทได้ใช้ชื่อทางการค้าว่า ISMOLCO โดยมุ่งให้บริการด้านการเช่าเหมาลำและการเป็นตัวแทนการค้า

9 ปีให้หลัง บริษัทฯ ได้เริ่มทำสัญญาทางการค้าฉบับแรกสำหรับการขนส่งสินค้า โดยในปี 1928 ได้มีการก่อตั้งสายการเดินเรือ Maersk Line เป็นครั้งแรกจากข้อตกลงร่วมกับบริษัท Ford Motor Company โดยสายการเดินเรือฯ เป็นผู้ให้บริการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังโรงงานประกอบรถยนต์ของ Ford ใน Yokohama ก่อนที่ในปัจจุบัน สายการเดินเรือฯ จะมีการเติบโตและขยายขอบข่ายการให้บริการที่ทั่วถึงและครอบคลุมทั้งในสหรัฐอเมริกา และเชื่อมต่อไปยังปลายทางทั่วโลก