Maersk นำเสนอบริการขนส่งสินค้าปลอดคาร์บอนเป็นครั้งแรกของโลก โดยจัดเป็นโครงการทดลองเพื่อให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มุ่งเน้นการรักษาสภาพแวดล้อมให้กับซัพพลายเชน โดยมีกลุ่มบริษัท H&M Group เป็นเจ้าแรกในการทดสอบเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่วิถีการขนส่งแบบไร้คาร์บอน

เชื้อเพลิงชีวภาพของ Maersk สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับน้ำมันเชื้อเพลิงเรือแบบปกติ มีส่วนประกอบเป็นน้ำมันประกอบอาหารใช้แล้วและน้ำมันเตา ซึ่งเป็นสูตรเดียวกับน้ำมันชีวภาพที่มีการทดสอบโดยองค์กร Dutch Sustainability Growth Coalition (DSGC) และบริษัท Shell และได้รับการรับรองจากหน่วยงาน International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)  แล้วว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีส่วนช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

“การทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพกับเรือ Mette Maersk ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโซลูชั่นในการลดการปล่อยคาร์บอนสามารถนำมาใช้ได้ในปัจจุบันทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แม้นี่อาจไม่ใช่วิธีการลดคาร์บอนอย่างสมบูรณ์  แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์” Mr. Søren Toft ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Maersk กล่าว