Maersk สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกจะทำการทดสอบระบบแบตเตอรี่ขนาด 600 กิโลวัตต์-ชั่วโมงบนเรือขนส่งตู้สินค้า Maersk Cape Town ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเรือ พร้อมลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

“การทดสอบครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานที่จะช่วยให้ Maersk สามารถนำระบบไฟฟ้ามาใช้กับการเดินเรือและการดำเนินงานในท่าเทียบเรือมากยิ่งขึ้น ทางสายการเดินเรือฯ จะเดินหน้าพัฒนาและทดสอบโซลูชั่นคาร์บอนต่ำเพื่อให้เราเป็นสายการเดินเรือปลอดคาร์บอนภายในปี  2050” Mr. Søren Toft ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สายการเดินเรือ Maersk กล่าว

ระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งบรรจุอยู่ในตู้สินค้านี้ ผลิตขึ้นในเมือง Odense เดนมาร์ก สามารถใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าบนเรือ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเรือ Maersk Cape Town

โดยจะช่วยรักษากำลังไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริมบนเรือให้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในเวลาที่ไม่จำเป็น จึงลดการใช้เชื้อเพลิงได้โดยรวม อีกทั้งยังรองรับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยกำลังไฟ 1,800 กิโลโวลต์แอมแปร์ ในช่วงที่โหลดไฟฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นอกจากนี้ ระบบแบตเตอรี่ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการจ่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องบนเรือ

เรือ Maersk Cape Town ยังมีระบบนำความร้อนเสียกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของเรือขนส่งตู้สินค้าของ Maersk อีกหลายลำโดยระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่โดยการดักจับพลังงานไฟฟ้าจากความร้อน ซึ่งหากไม่เก็บไว้ก็จะหายไปจากระบบก๊าซเสียสำหรับการขับเคลื่อนหลักโดยไม่เกิดประโยชน์