Maersk นำขบวนผู้นำพาณิชย์นาวี ศึกษาการใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงเรือในสิงคโปร์

0
349

A.P. Moller – Maersk, Fleet Management Limited, Keppel Offshore & Marine, Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping, Sumitomo Corporation และ Yara International ASA ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาซัพพลายเชนสำหรับการใช้แอมโมเนียสีเขียว หรือแอมโมเนียที่สังเคราะห์จากไนโตรเจนและไฮโดรเจนที่ผลิตด้วยไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตพลังงานที่ไม่ก่อมลพิษ โดยแอมโมเนียสีเขียวนี้จะถูกนำมาใช้ในการเติมเชื้อเพลิงเรือด้วยเรือสำหรับการเติมพลังงานเชื้อเพลิงที่ท่าเรือ Singapore หนึ่งในจุดเติมเชื้อเพลิงเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เนื่องจากการเผาผลาญแอมโมเนียนั้นไม่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเหตุนี้ แอมโมเนียจึงได้รับความคาดหวังว่าจะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเรือทดแทน เพื่อลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ภายในปี 2025 ด้วย โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากแอมโมเนียสีเขียวที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง

โครงการศึกษาในครั้งนี้ มีเป้าหมายครอบคลุมกระบวนการซัพพลายเชนในการเติมเชื้อเพลิงเรือด้วยแอมโมเนียทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้งแต่การพัฒนาซัพพลายเชนสำหรับแอมโมเนียสีเขียวที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน การออกแบบเรือสำหรับเติมเชื้อเพลิงเรือแอมโมเนียให้เรืออื่น รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมด ทั้งยังจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของสิงคโปร์​ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ ในการออกแบบข้อกำหนดและข้อบังคับเพื่อการปฏิบัติการที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอมโมเนียร่วมกับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โดยเมื่อพิจารณาจากเงื่อนไขในการใช้งานที่ใกล้เคียงกัน มีความเป็นไปได้ที่เรือที่ออกแบบมาสำหรับใช้พลังงาน LNG จะสามารถใช้แอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วย

โดยภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ Maersk จะแบ่งปันข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรือขนส่งตู้สินค้า และร่วมพัฒนากระบวนการสำหรับเติมเชื้อเพลิงเรือด้วยแอมโมเนียอย่างปลอดภัย


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่