คุณสุพงษ์ ใช้ศรีทอง กรรมการผู้จัดการของ MMP LINER SERVICE

ภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) MMP LINER SERVICE ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี พร้อมปรับกลยุทธ์บริการโลจิสติกส์สำหรับการนำเข้าสินค้า และรุกตลาดบริการตู้สินค้าแห้ง ตู้สินค้าเย็น รวมทั้งตู้สินค้าพิเศษ (OOG) และสินค้าโครงการ (Project Cargo)​ ที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสุพงษ์ ใช้ศรีทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นหัวเรือใหญ่

อนึ่ง MMP LINER SERVICE เป็นผู้ให้บริการแบบ NVOCC ที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ และทางบก โดยเฉพาะสินค้าที่มีส่วนเกินพ้นออกจากตู้สินค้า (OOG) และสินค้าโครงการ พร้อมมีตัวแทนประจำอยู่ ณ เมือง Colombo บริษัทฯ พร้อมให้บริการ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้า การคำนวณขนาดของสินค้า และการส่งออกสินค้าด้วยประสบการณ์และความชำนาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง