เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท Mitsui E&S Shipbuilding, สายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines (MOL), มหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMST), บริษัท Akishima Laboratories (Mitsui Zosen) ได้ร่วมกันประกาศความสำเร็จของโครงการสาธิตการใช้เรือฝึกทดลอง Shioji Maru ของมหาวิทยาลัย TUMST ในโครงการทดลองระบบเข้าเทียบท่าและปฏิบัติการออกจากท่าเรือแบบอัตโนมัติ โดยโครงการสาธิตระบบเรือขนส่งสินค้าอัตโนมัติได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2018

โดยทีมผู้ดำเนินการโครงการได้ปฏิบัติการทดลองเข้าเทียบท่าอัตโนมัติทั้งหมด 54 ครั้งที่ท่าเรือจำลองที่ก่อสร้างขึ้นในเขตทะเลลึก และได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยและพัฒนาระบบเข้าเทียบท่าเรืออัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการทดลองทีมผู้ปฏิบัติการได้วางแผนการปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการทดสอบ และวางกฎเกณฑ์เพื่อใช้ในการยกเลิกภารกิจขึ้นล่วงหน้าด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการประเมินความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์จำลองและสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบด้วย