Mitsui O.S.KLines (MOL) สายการเดินเรือชั้นนำของญี่ปุ่น เปิดตัว MOL COILPORTER® นวัตกรรมใหม่ในการป้องกันความเสียหายแก่เหล็กแผ่นรีดร้อนระหว่างการขนส่งด้วยตู้สินค้า ซึ่งได้พัฒนาร่วมกับบริษัท MOL Techno-Trade

โดย MOL COILPORTER® เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดวางและผูกรัดเหล็กแผ่นรีดร้อนแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนด้วยตู้สินค้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับการผลิตรถยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยบริษัท Mitsui O.S.K. Kinkai ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหล็ก บริษัท Utoc และบริษัท MOL Logistics ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลจากลูกค้าให้กับทีมวิจัยและพัฒนา ในการสร้างสรรค์โซลูชันและเจาะลึกทุกรายละเอียดในระหว่างการพัฒนา MOL COILPORTER®

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า MOL COILPORTER® ได้รับการจดทะเบียนการค้าแล้วในหลายประเทศ และจดสิทธิบัตร (เลขที่สิทธิบัตร 665025) ในประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย และมีสิทธิบัตรอื่นๆ ที่กำลังอยู่ระหว่างการอนุมัติ

แต่เดิมการบรรจุสินค้าเหล็กรีดร้อนจะใช้ไม้ประกอบขึ้นโครงลักษณะเป็นเปลเพื่อรองรับและยึดสินค้า ซึ่งใช้เวลาประกอบโดยช่างไม้ผู้เชี่ยวชาญถึงหนึ่งชั่วโมง และมีน้ำหนักรวมจากโครงไม้ประมาณ 150-200 กิโลกรัม อีกทั้งยังต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการบรรจุเข้าและขนออกจากตู้สินค้า นอกจากนี้ โครงไม้ยังสัมผัสกับสินค้าโดยตรง ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่สินค้าจะได้รับความเสียหายอีกด้วย ภายหลังจากการนำสินค้าออกจากตู้ โครงไม้จะต้องได้รับการรื้อถอน ซึ่งใช้เวลาในการถอนตะปูออกจากอุปกรณ์ยึดสินค้า และไม่มีการนำไม้เหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่

MOL COILPORTER® สามารถประกอบเสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง 3 นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์พิเศษ อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา สามารถดันสินค้าเข้าตู้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ รื้อถอนได้ง่าย อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายต่อสินค้า โดยอุปกรณ์นี้สามารถถอดและติดตั้งใช้งานได้ใหม่ อีกทั้งยังผลิตจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อีกด้วย

อนึ่ง กลุ่มบริษัท MOL มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจบริการขนส่งสินค้าแบบ NVOCC ในชื่อแบรนด์ MOL Worldwide Logistics (MWL) โดย MOL Logistics จะมีส่วนร่วมในด้านการเสนอขายบริการในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า MOL Logistics ได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าด้วยนวัตกรรม MOL COILPORTER® เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในประเทศญี่ปุ่น สำหรับบริการขนส่งสินค้าแบบ door-to-door โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการจาก MWL ผู้ให้บริการขนส่งแบบ NVOCC ภายในเดือนพฤษภาคม 2020