MOL ร่วมกับสมาคมเจ้าของเรือแห่งประเทศญี่ปุ่นเฉลิมฉลองวันสมุทรบูชา (Marine Day) ด้วยการพาเด็กนักเรียนประถมและมัธยมต้นรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆ ราว 600 คน เยี่ยมชมเรือบรรทุกรถยนต์ ‘Emerald Ace’ ซึ่งมีความยาวราว 200 เมตร

ภายหลังจากที่กัปตันกล่าวต้อนรับที่สะพานเดินเรือแล้ว เด็กๆ และครอบครัวได้มีโอกาสสัมผัสอุปกรณ์การเดินเรือและกล้องส่องทางไกลประจำเรือ พร้อมฟังคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ประจำดาดฟ้าเรือ และรับชมการนำเสนอสั้นๆ เกี่ยวกับเครื่องยนต์เรือและงานของวิศวกรในห้องรับรอง ต่อด้วยการชมห้องกัปตันและห้องลูกเรือในส่วนพักอาศัย เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานนักเดินเรือและชีวิตบนเรือ ต่อจากนั้นมีการสาธิตการนำรถยนต์โหลดเข้าไปในพื้นที่บรรทุกสินค้าของเรือ ผู้เข้าชมยังได้เห็นเครื่องยกหลังคาสำหรับยกหลังคาขึ้นและลงเพื่อให้รองรับรถยนต์ที่มีความสูงต่างกันได้ ต่อจากนั้นมีกิจกรรมบังคับเรือที่ควบคุมด้วยระบบวิทยุในอ่างน้ำให้เด็กได้สนุกกัน เด็กๆ ยังประดิษฐ์เรือจำลองของตนเองขึ้นมาโดยใช้กล่องนม

ที่ท่าเทียบเรือสำราญ MOL ยังเปิดให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) ในการขึ้นเรือ และร่วมสนุกกับเวิร์คชอปที่เด็กได้สร้างเรือเฟอร์รีจำลองขึ้นโดยใช้กระดาษ และเวิร์คชอปเกี่ยวกับการใช้ธงสัญลักษณ์ในการเดินเรือระหว่างประเทศ งานนี้จบลงด้วยความประทับใจดีๆ ได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานของ MOL ราว 150 คนที่ให้การช่วยเหลือตลอดงาน