เมื่อช่วงสิ้นเดือนธันวาคม ปี 2018 ที่ผ่านมา เรือขนส่งสินค้า ‘MOL TRUST’ และ ‘MOL TRADITION’ ของสายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ได้ทำลายสถิติปริมาณการขนส่งตู้สินค้า 18,694 ทีอียู และ 18,767 ทีอียู ตามลำดับ

ทั้งนี้ เรือขนส่งสินค้า ‘MOL TRUST’ ปฏิบัติการในบริการ Far East Loop 2 (FE2) ออกจากท่าเรือ Singapore ในขา westbound ไปยังยุโรปเหนือเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ปี 2018 ส่วนเรือขนส่งสินค้า ‘MOL TRADITION’ ปฏิบัติการในบริการ FE2 ด้วยเช่นกัน โดยออกจากท่าเรือ Singapore ในขา westbound เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ปี 2018 ซึ่งเรือขนส่งสินค้าทั้งสองลำเป็นเรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของกองเรือ ONE

โดยความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากลูกค้าที่สนับสนุนบริการ FE2 รวมทั้งการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และความร่วมมือของผู้ให้บริการท่าเทียบเรือ นอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกเรือที่ทำหน้าที่ในการวางแผนจัดการและขนส่งตู้สินค้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณตู้สินค้าบนเรือทั้งสองลำด้วย