MSC สายการเดินเรือชั้นนำของโลก ปฏิบัติการเรือ MSC Isabella หนึ่งในเรือขนส่งตู้สินค้าลำใหม่ในตระกูล Gülsün ซึ่งปัจจุบันถือเป็นซีรีส์เรือขนส่งตู้สินค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก เข้าเทียบท่าที่ Singapore เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  

ปัจจุบัน MSC Isabella ถือเป็นเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเข้าเทียบท่าที่ศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าชั้นนำของโลกอย่างท่าเรือ Singapore โดยเรือลำใหม่นี้มีขนาดความยาว 400 เมตร กว้าง 61 เมตร พร้อมขีดความสามารถในการจัดวางและขนส่งตู้สินค้าได้มากถึง 24 แถว ด้วยขนาดพื้นที่ระวางสินค้ารวม 23,656 ทีอียู โดยจะเห็นได้ว่าเรือลำนี้มีความยาวมากกว่าความสูงของหอ Eiffel ทั้งยังมีขีดความสามารถขนส่งสินค้าเทียบเท่าการส่งรองเท้าราว 384 ล้านคู่ต่อเที่ยว

ทั้งนี้ Singapore ถือเป็นท่าเรือแห่งแรกในเอเชียที่เรือ MSC Isabella ปฏิบัติการเข้าเทียบท่า หลังจากปฏิบัติการเดินเรือขากลับจากทวีปยุโรป โดยสายการเดินเรือ MSC ได้ทำพิธีรับมอบเรือลำนี้ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือ Qingdao เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา จนกระทั่งปัจจุบัน เรือ MSC Isabella ได้ปฏิบัติการเดินเรือครบรอบเส้นทางระหว่างเอเชียและยุโรปเป็นครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว