MSC สายการเดินเรือชั้นแนวหน้า เผยว่า เรือขนส่งสินค้า MSC Jewel ได้เข้าเทียบท่าครั้งแรก ณ Pier T ภายในท่าเทียบเรือ Total Terminal International (TTI) เรือลำนี้ได้รับการต่อขึ้นในปี 2019 มีความยาว 1,200 ฟุต และมีพื้นที่ระวางสินค้า 14,436 ทีอียู ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐาน Tier III ที่ผ่านการรับรองจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ในด้านแรงขับเคลื่อนหลักและพลังงานสำรอง ซึ่งมีระดับความสะอาดในการใช้พลังงานเหนือกว่าเครื่องยนต์ดีเซล Tier II  ถึง 75 เปอร์เซ็นต์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา MSC ได้ทุ่มเทเพื่อคิดค้นโซลูชั่นให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม กองเรือขนส่งสินค้าของสายการเดินเรือฯ ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงประสิทธิภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ ผู้ใช้บริการ และพันธมิตรทางการค้าทุกราย

ทั้งนี้ เรือขนส่งสินค้าทุกลำของสายการเดินเรือ MSC ที่เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือในแคลิฟอร์เนีย ได้รับการติดตั้งระบบรับไฟฟ้าจากภายนอก (shore power) ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะบนฝั่งเพื่อลดการปล่อยมลพิษขณะเทียบท่า