MSC เข้าร่วม Hydrogen Council มุ่งมั่นพัฒนาการใช้พลังงานสะอาด

0
194

MSC Mediterranean Shipping Company สายการเดินเรือชั้นนำระดับโลก ประกาศเข้าร่วมสภาพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจน หรือ ‘Hydrogen Council’ ในฐานะสมาชิกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลักดันการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโซลูชันเชิงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

Mr. Bud Darr รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายนโยบายด้านการพาณิชย์นาวีและกิจการรัฐบาล MSC Group

การเข้าร่วม Hydrogen Council เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขจัดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของ MSC โดยภายใต้แผนการดังกล่าว สายการเดินเรือฯ ได้เริ่มบุกเบิกการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพผสมสำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเล อีกทั้ง ในขณะนี้ MSC ก็กำลังร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมองหาความเป็นไปได้ในการผลิตเชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน และความเป็นไปได้สำหรับการนำเชื้อเพลิงดังกล่าวมาให้พลังงานแก่เรือขนส่งตู้สินค้าด้วย

“MSC ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องมากมาย เพื่อผลักดันการพัฒนาเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดสำหรับการขนส่งสินค้า การสอดประสานที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการจัดซื้อ จะเป็นประตูสู่อนาคตของการขนส่งสินค้าและการขจัดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์” Mr. Bud Darr รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายนโยบายด้านการพาณิชย์นาวีและกิจการรัฐบาล MSC Group กล่าว พร้อมขยายความต่อว่า

“ในการนี้ จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านพลังงานและทรัพย์สินจำนวนมหาศาลในการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีการขับเคลื่อนทางเลือกออกสู่ตลาด พร้อมขจัดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของทุกอุตสาหกรรมในระยะยาว โครงการอย่าง Hydrogen Council จะช่วยผลักดันการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ เกิดการประสานงานกันระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย”

อนึ่ง Hydrogen Council คือ โครงการความร่วมมือที่มีสมาชิกเป็นผู้นำองค์กรจากบริษัทชั้นนำของโลกที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนสะอาดในระยะยาว


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่