สายการเดินเรือ MSC เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม North American Marine Environment Protection: NAMEPA ผู้นำแนวคิดในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติงานขนส่งทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อสาธารณะประโยชน์

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาคม NAMEPA และเดินหน้าดำเนินการตามเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมขนส่งทางทะเล การริเริ่มของเราในครั้งนี้ เป็นภาพสะท้อนความมุ่งมั่นของเราที่มีมาอย่างยาวนาน ในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบและการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อลดก๊าซคาร์บอน และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดมลพิษไปด้วย” Mr. Bud Darr รองประธานฝ่ายนโยบายการขนส่งทางทะเล และประสานงานรัฐบาล สายการเดินเรือ MSC กล่าว