จากรายงานการตรวจพบการขนส่งครีบฉลามโดยสายการเดินเรือขนส่งตู้สินค้ารายหนึ่ง สายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company (MSC) จึงใช้โอกาสนี้ในการประกาศย้ำเตือนมาตรการห้ามการขนส่งครีบฉลามของสายการเดินเรือฯ ซึ่งห้ามไม่ให้มีการขนส่งครีบฉลามทุกชนิด รวมถึงปลาฉลามที่ใกล้สูญพันธุ์

ปลาฉลามมีส่วนสำคัญในระบบนิเวศทั่วโลก และ MSC ก็สนับสนุนข้อกำหนดและมาตรฐานที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์จำนวนประชากรของสัตว์ชนิดนี้ โดยสายการเดินเรือฯ ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรม “การตัดครีบฉลาม” ซึ่งเป็นการตัดและเก็บครีบฉลามเอาไว้ ก่อนที่จะทิ้งฉลามที่ถูกตัดครีบและหางกลับลงสู่ทะเล

กลุ่มบุคคลที่ใช้กรรมวิธีโหดร้ายเช่นนี้มีความพยายามในการใช้ประโยชน์จากบริการของสายการเดินเรือขนส่งตู้สินค้า เพื่อลักลอบขนส่งครีบฉลามออกสู่ตลาด ดังนั้น MSC จึงทำการตรวจสอบการจองของลูกค้าอย่างเข้มงวด โดยการใช้คำสำคัญพิเศษ ชื่อลูกค้า และรหัสอากรศุลกากร ในการตรวจหาการลักลอบขนส่งสินค้าที่ละเมิดข้อห้ามดังกล่าว

MSC มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความยั่งยืน และร่วมมือกับสายการเดินเรือทั่วโลกในการสนับสนุนความคิดริเริ่มของเหล่าสมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวนมาก เพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลทั่วโลก