สายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company (MSC) และบริษัท Termont ผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือ ให้การต้อนรับ Mr. Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดา และคณะผู้นำจากสหภาพยุโรป นำโดย Mr. Donald Tusk ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ณ ท่าเรือ Montreal 

โดยการไปเยือนท่าเรือฯ ในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการประชุมเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ระหว่างแคนาดาและสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ การขนส่งตู้สินค้าระหว่างยุโรปและแคนาดามากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ได้รับการขนส่งผ่านไปยังท่าเรือ Montreal โดยมีสายการเดินเรือ MSC เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้ารายใหญ่

ระหว่างการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ลูกเรือประจำเรือ MSC Shaula ได้มีโอกาสพบปะนายกรัฐมนตรี Trudeau ระหว่างเดินชมท่าเทียบเรือขณะที่สายการเดินเรือ MSC กำลังปฏิบัติการยกขนตู้สินค้าซึ่งภายในบรรจุสินค้าหลากหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มค้าปลีกและอุตสาหกรรมการผลิต