บริษัท Nippon Express (China) และ Nippon Express (Shanghai) ในเครือของบริษัท Nippon Express ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Shanghai Maritime University (SMU)

โดยมหาวิทยาลัย Shanghai Maritime University (SMU) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1912 ในอดีตมีชื่อว่าโรงเรียน Wosong Merchant Marine School ปัจจุบัน SMU กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านพาณิชย์นาวีชั้นนำของจีน นอกจากนี้ วิทยาลัย College of Transport & Communications ของ SMU ยังเป็นวิทยาลัยแห่งแรกในจีนที่นำเสนอหลักสูตรด้านการขนส่งและการสื่อสารในระดับปริญญาตรี โดยปัจจุบัน SMU ได้เปิดโปรแกรมการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสี่หลักสูตร คือ หลักสูตรการขนส่ง การจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์ และวิศวกรรมการขนส่ง

ทั้งนี้ บริษัท Nippon Express (China) และ Nippon Express (Shanghai) ได้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ‘Nippon Express Scholarship Fund’ เมื่อเดือนมกราคม ปี 2016 และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ SMU ว่าบริษัทฯ จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดช่วงเวลา 10 ปี โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจาก SMU เป็นปีที่สี่ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่สามจำนวน 10 คน ที่ได้รับทุนดังกล่าวจากบริษัทฯ

อนึ่ง การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Nippon Express ในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมในเอเชีย เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคให้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์