Nippon Express ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น, UD Trucks ผู้ผลิตรถบรรทุก และสหกรณ์การเกษตร Hokuren แห่งฮอกไกโด ได้ร่วมกันทดสอบการใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูง ในการยกขนสินค้าเกษตร ณ โรงงานน้ำตาล Hokuren ในย่าน Nakashari บนเกาะฮอกไกโด

ในการทดสอบได้มีการจำลองสถานการณ์โดยให้รถบรรทุกสินค้าหนักระบบอัตโนมัติระดับ 4 จาก UD Trucks ขนส่งหัวบีทไปยังพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณโรงงานตามเส้นทางปกติที่ใช้ในการขนส่ง โดยเริ่มจากทางเข้าโรงงานไปยังพื้นที่รับสินค้า พื้นที่จัดเก็บชั่วคราว และพื้นที่ถ่ายสินค้า โดยวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อีกทั้งยังมีการนำรถบรรทุกดังกล่าวไปทดลองวิ่งบนถนนสาธารณะใกล้กับโรงงานเป็นระยะทาง 200 เมตร 

การทดสอบในครั้งนี้มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ประมาณ 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารอาวุโสจากหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ผู้แทนจากภาคการเกษตร เจ้าหน้าที่รัฐ และสื่อมวลชน นับเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มีการทดสอบการใช้รถบรรทุกสินค้าหนักระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเป็นแนวคิดริเริ่มที่สำคัญที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในญี่ปุ่น

ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกส่งผลเสียต่อการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หัวบีทแต่ยังรวมสินค้าทางการเกษตร และสินค้าปศุสัตว์ซึ่งผลิตขึ้นในฮอกไกโด และจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าเหล่านี้ในปริมาณถึง 3.5 ล้านตันต่อปี ไปยังพื้นที่ต่างๆ นอกจังหวัดฮอกไกโด การรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายการขนส่งสินค้าที่เชื่อมต่อฮอกไกโดกับปลายทางต่างๆ จึงมีความสำคัญมาก