คณะกรรมการบริหารกลุ่มพันธมิตรท่าเรือ Northwest Seaport Alliance (NWSA) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมาธิการท่าเรือ Seattle และ Tacoma ร่วมด้วยประธานกลุ่ม International Longshore and Warehouse Workers of Local 19 และประธานท่าเทียบเรือ SSA Terminals ร่วมเป็นสักขพยานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ท่าเทียบเรือ Terminal 5 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือเพื่อรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และยังเป็นการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสินค้าสำหรับเรือขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดได้พร้อมกันถึงสองลำ

โดยการพัฒนาท่าเทียบเรือ Terminal 5 จะช่วยให้กลุ่มพันธมิตรท่าเรือ NWSA สามารถให้บริการแก่เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่เข้าเทียบท่าที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันได้ เนื่องจากทุกวันนี้เรือขนส่งสินค้าขนาด 14,000 ทีอียู ยังคงเข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือทางทิศเหนือและใต้ แต่ด้วยการพัฒนา Terminal 5 จะช่วยให้ท่าเทียบเรือแห่งนี้สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ถึง 18,000 ทีอียู