เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท OCEAN NETWORK EXPRESS (THAILAND) LTD. ได้จัดงานฉลองการเปิดให้บริการครบรอบหนึ่งปี โดยจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของ ONE ที่อาคารจามจุรีสแควร์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน ปี 2018 สายการเดินเรือ ONE ได้ประกาศการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก โดย ONE เกิดจากการควบรวมธุรกิจของสายการเดินเรือรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นสามราย ได้แก่ “K” Line, MOL และ NYK โดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา สายการเดินเรือ ONE มีความมุ่งมั่นให้บริการลูกค้ามาโดยตลอด

ทั้งนี้ ความสำเร็จในปีที่ผ่านมาของสายการเดินเรือ ONE มีทั้งการเป็นหนึ่งในห้าสายการเดินเรือชั้นนำระดับโลกด้านตู้สินค้าเย็น โดยมีตู้สินค้าเย็นทั่วโลกมากกว่า 250,000 ทีอียู, การมีเรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่ (mega-ship) ขนาด super-large รวมทั้งเรือขนาด 20,000 ทีอียู จำนวน 31 ลำ, การร่วมทุนระหว่าง ONE และ PSA Singapore ในการสร้างท่าเทียบเรือในท่าเรือ Pasir Panjang Terminal ที่สิงคโปร์ โดยเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ (mega-ship) ได้พร้อมกันถึงสี่ลำ และความสำเร็จในการยกขนตู้สินค้าของเรือ NYK Swan ขณะเข้าเทียบท่าเรือ Pasir Panjang Terminal โดยสามารถยกขนตู้สินค้าได้มากกว่า 300 moves

โดยสายการเดินเรือ ONE มีความมุ่งมั่นในการยกระดับและพัฒนาบริการขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัดๆ ไป