Ocean Network Express (ONE) ประกาศว่า สายการเดินเรือทั้งหมดห้าบริษัท ได้แก่ A.P. Moller – Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, MSC และ Ocean Network Express ได้วางแผนร่วมกันก่อตั้งสมาคมไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลให้เข้าสู่ความเป็นดิจิทัล รวมทั้งพัฒนามาตรฐานและการทำงานร่วมกันในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติงานช่วงต้นปี 2019 และยังมีการเปิดรับสายการเดินเรืออื่นๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมอีกด้วย

Mr. André Simha ประธานฝ่ายสารสนเทศ สายการเดินเรือ MSC และโฆษกของสายการเดินเรือทั้งห้าราย กล่าวว่า “หากบริษัทสายการเดินเรือร่วมมือกันปฏิบัติการและให้บริการภายใต้เทคโนโลยีด้านข้อมูลที่ได้มาตรฐานแบบเดียวกัน จะทำให้ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง โดยกลุ่มสายการเดินเรือของเรา มีความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใสของข้อมูลที่มากขึ้น ซึ่งเวลาในตอนนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจากการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเป็นการเสริมสร้างและเปิดโอกาสให้แก่ลูกค้ารายใหม่ด้วย ด้วยการร่วมมือกัน เราจะสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”