สายการเดินเรือ Ocean Network Express เปิดบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงจากประเทศจีนไปยังอินโดนีเซีย China Indonesia Service (CID) โดยถือเป็นบริการขนส่งตรงเส้นทางแรก ที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเครือข่ายของ ONE ในเส้นทาง intra-Asia

โดยบริการใหม่นี้ จะแวะเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือ Manila ประเทศฟิลิปปินส์ ในเส้นทางขากลับจากท่าเรือ Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ไปยัง Shanghai อนึ่ง บริการใหม่นี้เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระยะเวลาการขนส่งที่สั้นลง และยังเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของ ONE ในภูมิภาคเอเชีย อีกด้วย

CID จะเปิดให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ด้วยเรือขนส่งสินค้า CMA CGM Virginia โดยมีกำหนดเทียบท่าที่ท่าเรือ Shanghai ในวันที่ 6 มิถุนายน 2020 มีรอบการวนเรือเริ่มต้นจาก ท่าเรือ Shanghai (WGQ) – Ningbo – Shekou ไปยัง Jakarta – Surabaya แล้ววนกลับมาที่ Manila ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยัง Shanghai