สายการเดินเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS หรือ ONE ได้รับมอบเรือลำใหม่ ‘ONE AQUILA’ ขนาดระวางสินค้า 14,000 ทีอียู โดยได้รับการส่งมอบที่อู่ต่อเรือ KURE SHIPYARD ของ JAPAN MARINE UNITED CORPORATION

ทั้งนี้ เรือ ONE AQUILA ได้รับการปรับปรุงให้สามารถรองรับสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการปรับให้ขนาดห้องเครื่องยนต์เล็กลง นอกจากนี้ เครื่องยนต์หลักยังใช้ระบบเครื่องยนต์แบบ dual-system ซึ่งสามารถเลือกระดับพลังงานได้สองระดับ เพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการและใช้เชื้อเพลิงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนในการลดการปล่อยสารคาร์บอนอีกด้วย