ONE ประสบความสำเร็จจากการทดลองใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับปฏิบัติการเรือ

0
164

สายการเดินเรือ Ocean Network Express ประสบความสำเร็จในการทดลองปฏิบัติการเรือขนส่งสินค้า M/V MOL Experience ด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยการทดลองดังกล่าวเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ภายหลังจากการเติมเชื้อเพลิงที่ท่าเรือ Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2020  โดยร่วมมือกับ Mitsui O.S.K. Lines บริษัทเจ้าของเรือ และ GoodFuels ผู้นำด้านการบุกเบิกเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืน

ในการทดลองครั้งแรก เชื้อเพลิงชีวภาพถูกนำไปผสมกับเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลแบบดั้งเดิมสำหรับเรือ M/V MOL Experience ในปฏิบัติการเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผลสำเร็จจากการทดลองครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ความเป็นไปได้ในการเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้ ONE สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2030 และ 2050 ได้ตามลำดับ

ทั้งนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากแหล่งพลังงานที่สามารถสร้างทดแทนได้ โดยเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้ในการทดลองนี้ ได้มาจากน้ำมันเหลือใช้จากการประกอบอาหาร นอกจากนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพยังถือเป็นเชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เนื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับจากพืชที่นำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงจะมีค่าเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาในระหว่างการใช้งานเชื้อเพลิง และกำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกในฐานะเชื้อเพลิงทางเลือกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล

การทดลองใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความยั่งยืนของ ONE ซึ่งมีเป้าหมายหลักทั้งหมดสี่ด้าน ได้แก่สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมภิบาล และความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน โดยการใช้พลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 25 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2030 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2050 โดยเริ่มต้นจากปี 2018 เป็นปีฐาน


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่