เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา สายการเดินเรือ ONE ได้ร่วมลงนามความเข้าใจกับ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด และบริษัทประกันคุ้มภัย ในโครงการกรมธรรม์ฯ ค้ำประกันค่ามัดจำตู้ (Container Deposit Insurance หรือ CDI) เพื่อใช้กรมธรรม์ประกันภัยที่ออกแบบพิเศษสำหรับการวางประกันค่ามัดจำตู้ให้แก่สายการเดินเรือแทนการใช้เงินสด ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยยกระดับการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างสายการเดินเรือ ONE และพันธมิตรอีกด้วย