ชิลีเป็นประเทศที่ส่งออกแซลมอนใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากนอร์เวย์ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมแซลมอนก็มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลกไปยังที่หมายต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงตลาดชั้นนำอย่างญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

ในช่วงปี 2017 แซลมอนส่งออกจากชิลีมีมูลค่าสูงราว 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับแซลมอนที่ส่งออกไปยังญี่ปุ่นแห่งเดียวคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งหมด และคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าส่งออก จากความสัมพันธ์ทางการค้าที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษในการขนส่งแซลมอนระหว่างชิลีและญี่ปุ่น ONE ก็มีความมุ่งมั่นในการสานต่อความตั้งใจดังกล่าว ด้วยการให้บริการ COOLvantage ที่ช่วยรักษาคุณภาพของแซลมอนแช่เย็นและแซลมอนแช่แข็งให้สดใหม่ และรักษาคุณค่าของสินค้าได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

โดย ONE ให้บริการขนส่งสินค้ารายสัปดาห์ด้วยบริการ ALX2 ให้บริการจากท่าเรือ Lirquen ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของชิลี ไปยังญี่ปุ่น ทั้งบริการเส้นทางตรงและบริการ transhipment รวมทั้งบริการ ALX1 ซึ่งเป็นบริการขนส่งเส้นทางตรงระหว่าง Coronel และจีน ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่