เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2019 สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) รับมอบเรือ ONE CYGNUS ณ อู่ต่อเรือบริษัท Japan Marine United Corporation เมือง Kure เกาะ Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น

การรับมอบเรือคร้้งนี้นับเป็นครั้งที่สาม หลังจากการรับมอบเรือ M/V ONE APUS ไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยเรือ ONE CYGNUS เป็นเรือขนส่งสินค้าขนาด 14,000 ทีอียู สีชมพูมาเจนตา ลำสุดท้ายจากเจ็ดลำ ซึ่งได้รับการปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม