สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ผู้นำด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ขยายกองตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิขนาด 40 HC เพิ่มเติมอีก 6,000 ยูนิต จากพื้นที่ระวางสินค้าเดิมขนาด 240,000 TEU โดยมี 500 ยูนิตใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการควบคุมบรรยากาศ (CA) ที่ล้ำสมัย สามารถช่วยชะลอการหายใจและการแลกเปลี่ยนก๊าซ รวมไปถึงกระบวนการสุกของผักและผลไม้ ทำให้สินค้าเน่าเสียง่ายมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ONE ถือเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีกองตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิมากที่สุด และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้าเน่าเสียง่ายโดยเฉพาะ การลงทุนขยายกองตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิกว่า 6,000 ยูนิต จึงเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของสายการเดินเรือฯ ที่จะตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมด้านการขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้าควบคุมอุณหภูมิ