เมื่อเร็วๆ นี้ สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ได้เปิดเผยรายละเอียดเครือข่ายการบริการในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอินทราเอเชียและอินเดียตะวันออกประจำปี 2019 โดยมีการปรับปรุงด้านความครอบคลุมในการให้บริการ รวมทั้งมีท่าเรือในเส้นทางการบริการที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

โดยเส้นทางการบริการเชื่อมต่อระหว่างอินทราเอเชียและอินเดียตะวันออกในปี 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วยบริการ Thailand East India 1 (TEI1) และ Thailand East India 2 (TEI2) ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันและปรับปรุงเพิ่มเติมในเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริการ TEI1 ที่ปรับปรุงใหม่จะมีท่าเรือภายใต้การบริการเหมือนเดิม แต่จะมีการปรับปรุงตารางการบริการให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ONE จะเปิดตัวบริการรายสัปดาห์ใหม่เชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคตะวันออกไกลและอินเดียตะวันออก โดยเป็นการเข้าร่วมปฏิบัติการกับบริการที่มีให้บริการอยู่แล้วในฐานะผู้ปฏิบัติการเรือขนส่งสินค้า โดยจะมีบริการครอบคลุมท่าเรือในภูมิภาคตะวันออกไกล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงเอเชียตะวันออก ภายใต้ชื่อบริการ ‘China Chennai Express’ (CCX) โดยมีจุดเด่นที่มีบริการขนส่งสินค้าเส้นทางตรงระหว่าง Haiphong และ Chennai ซึ่งบริการ CCX นี้จะมาทดแทนบริการ Asia Chennai Express (ACE) ของ ONE ในปี 2018

รอบการวนเรือของบริการเชื่อมต่อระหว่างอินทราเอเชียและอินเดียตะวันออกที่ปรับปรุงใหม่ของ ONE มีดังต่อไปนี้:
บริการ Thailand East India 1 (TEI1) มีรอบการวนเรือเริ่มต้นจาก Laem Chabang, Singapore, Port Kelang, Kattupalli แล้ววนกลับไปที่ Chennai, Port Kelang, Singapore และสิ้นสุดที่ Laem Chabang
บริการ China Chennai Express (CCX) มีรอบการวนเรือเริ่มต้นจาก Shanghai, Ningbo, Hong Kong, Shekou, Singapore, Port Kelang, Chennai, Kattupalli แล้ววนกลับไปที่ Port Kelang, Singapore และสิ้นสุดที่ Haiphong, Shangha

บริการ Straits Visakhapatnam Express (SVX) มีรอบการวนเรือเริ่มต้นจาก Singapore, Port Kelang, Chennai, Visakhapatnam แล้ววนกลับไปสิ้นสุดที่ Singapore