สายการเดินเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) จัดการประชุมสำนักงานวางแผนจัดการพื้นที่ระวางเรือขนส่งตู้สินค้าระดับโลก เมื่อวันที่ 10 – 11 ธันวาคม ปี 2018 ที่เมือง KUMAMOTO ประเทศญี่ปุ่น

โดยสายการเดินเรือฯ มีสำนักงานวางแผนจัดการพื้นที่ระวางเรือขนส่งตู้สินค้าปฏิบัติการอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้จึงมีตัวแทนสายการเดินเรือฯ จำนวน 11 คนจากเจ็ดประเทศ และตัวแทนจากสำนักงานใหญ่ของสายการเดินเรือฯ ในประเทศสิงคโปร์จำนวนห้าคน โดยมี Mr. Yasuki Iwai กรรมการผู้จัดการ สายการเดินเรือ ONE เข้าร่วมด้วย

สายการเดินเรือฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นกว่ามาตรฐานในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาและมาตรการที่ในภูมิภาคอื่นต้องเผชิญ ซึ่งพวกเขาสามารถส่งต่อทักษะที่ได้ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานแต่ละวัน