เรือ NYK EAGLE ของสายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ร่วมกับกองกำลังผสมทางทะเล (CMF) หน่วยปฏิบัติการพาณิชย์นาวีแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) และศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือระดับภูมิภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์เรือชายฝั่งอับปางจำนวนหกคน ณ บริเวณฝั่งตะวันออกของอ่าว Aden ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศโซมาเลียกับประเทศเยเมน

โดยเรือ NYK EAGLE ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด จึงเข้าไปช่วยเหลือลูกเรือผู้ประสบภัยไว้ได้ทั้งหมดหกราย โดยมีผู้ประสบภัยอีกสองรายที่ได้รับการช่วยเหลือทางอากาศ โดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น และส่งตัวไปยังเรือของญี่ปุ่น หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เรือ NYK EAGLE ได้เดินทางไปยังท่าเรือ Djibouti เพื่อส่งผู้ประสบภัยขึ้นฝั่ง และกลับสู่เส้นทางการเดินเรือตามปกติไปยังเมือง Rotterdam