เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สายการเดินเรือ OCEAN NETWORK EXPRESS (ONE) ได้รับมอบเรือ ONE GRUS เรือขนส่งสินค้าขนาดระวาง 14,000 ทีอียู ซึ่งมีการส่งมอบจากอู่ต่อเรือ KURE SHIPYARD ของ JAPAN MARINE UNITED CORPORATION

โดยเรือที่รับมอบดังกล่าว เป็นเรือขนส่งสินค้าลำแรกที่สายการเดินเรือ ONE รับมอบในปี 2019 และถือเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดระวางสินค้า 14,000 ทีอียู ลำที่ห้าของสายการเดินเรือฯ โดย ONE GRUS มีการติดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และมีเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ONE GRUS จะปฏิบัติการในบริการ FE5 ซึ่งเป็นบริการเส้นทางตรงระหว่างเอเชียและยุโรป ของกลุ่มพันธมิตร THE Alliance โดยมีรอบการวนเรือจากท่าเรือแหลมฉบัง, Cai Mep, Singapore, Colombo, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Southampton, Jeddah, Colombo, Singapore และวนกลับมายังท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง