Ocean Network Express (ONE) ให้ความช่วยเหลือขนส่งเสื้อผ้าจำนวนสองตู้สินค้าจากเมือง Yokohama ประเทศญี่ปุ่น ไปยังเมือง Durban ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยพายุไซโคลน ในประเทศมาลาวี ซิมบับเว และโมซัมบิก โดยการช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับการบริจาคเสื้อผ้าจากบริษัทจำหน่ายเสื้อผ้าสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง UNIQLO

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา Mr. Bentley Namasasu ตัวแทนจากสถานทูตมาลาวี และ Mr. Taona Havadi ตัวแทนจากสถานทูตซิมบับเว ได้เข้าร่วมปฏิบัติการบรรจุเสื้อผ้าลงตู้สินค้า เพื่อแสดงความขอบคุณต่อความช่วยเหลือขององค์กร โดยตู้สินค้าทั้งสองตู้ได้รับการยกขนขึ้นเรือ NYK DEMETER เพื่อออกเดินทางในวันที่ 15 กรกฎาคม และจะถึงปลายทางที่เมือง Durban ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้