Ocean Network Express (ONE) ประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Waseda จำนวน 17 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม ที่กำลังศึกษางานสัมมนาเกี่ยวกับโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

โดยคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน ONE ประจำประเทศไทยที่อาคารจามจุรีสแควร์ กรุงเทพมหานคร และเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการทำธุรกิจของ ONE และประวัติของสายการเดินเรือฯ ในอุตสาหการรมขนส่ง จาก Mr.Kiyoshi Tokonami กรรมการผู้จัดการ ONE ประเทศไทย และ Mr.Kazuhiro Kuroda ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการวางแผนและการตลาด

Mr.Kazuhiro Kuroda ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการวางแผนและการตลาด (ซ้าย) และ Mr.Kiyoshi Tokonami กรรมการผู้จัดการ ONE ประเทศไทย (ขวา)

กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องจากการต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) มหาวิทยาลัย Kobe University เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สายการเดินเรือฯ ยังคงเดินหน้าที่จะจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ต่อไป และพร้อมต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เข้าเยี่ยมสำนักงานประจำประเทศไทยในอนาคตเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ด้านอุตสาหกรรมการขนส่ง และธุรกิจของ ONE