XVELA ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเครือข่ายพาณิชย์นาวีชั้นนำของโลก เปิดเผยว่าสายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) และท่าเทียบเรือ TPS Valparaiso ได้ประสบความสำเร็จในการติดตั้งระบบ XVELA ภายหลังจากการประกาศความร่วมมือในฐานะพันธมิตรระหว่างทั้งสามบริษัทเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ONE เลือกใช้บริการของ XVELA เพื่อช่วยยกระดับความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเริ่มต้นใช้งานที่ท่าเทียบเรือ TPS Valparaiso เป็นแห่งแรก ตามโครงการความร่วมมือระดับโลกของสายการเดินเรือฯ ทั้งนี้ ด้วยทำเลที่ตั้งของท่าเทียบ TPS Valparaiso ที่อยู่ใจกลางเมือง Chile จะช่วยให้ฝ่ายวางแผนของ ONE และผู้ปฏิบัติการท่าเทียบเรือฯ สามารถปรับปรุงการสื่อสารและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

“เราให้ความสำคัญกับการมอบบริการเหนือระดับให้แก่ลูกค้า โดย XVELA มีฟังก์ชั่นที่สามารถทำให้การประสานงานระหว่างสายการเดินเรือและท่าเทียบเรือดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้เรามีการวางแผนบริหารจัดการกองเรือที่ดียิ่งขึ้นด้วย” Mr. Paulo Biazotti รองประธาน LAWC สายการเดินเรือ ONE กล่าว

XVELA เป็นบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบคลาวด์ รวมทั้งบริการเครือข่ายธุรกิจพาณิชย์นาวี ซึ่งช่วยสร้างความโปร่งใส เสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มพูนอัตราผลกำไรให้กับสายการเดินเรือและผู้ให้บริการท่าเทียบเรือ

แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางของ XVELA จะมอบความโปร่งใสของข้อมูล สำหรับเรือที่เข้าเทียบท่าและเรือที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทาง รวมไปถึงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเข้าเทียบท่าของเรือที่ TPS จนถึงขีดสูงสุด เสริมประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นคอขวดสำคัญในการประสานงานระหว่างสายการเดินเรือและท่าเทียบเรือ เพื่อผลตอบแทนและประสิทธิภาพการทำงานระดับสูงสุดสำหรับทุกฝ่าย