OOCL เผยผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปี 2018

0
1191

Orient Overseas (International) Limited (OOIL) และบริษัทย่อยในเครือกลุ่มบริษัทฯ ประกาศผลกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่า 139.0 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับรอบหกเดือนซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2019 เทียบกับผลขาดทุน 10.3 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018

แม้ว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และการเติบโตมีการชะลอตัวในแง่ของความต้องการบริการขนส่งตู้สินค้า แต่ผลประกอบการทางการเงินของ OOIL ในช่วงดังกล่าวกลับเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และยังแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจนถึงครึ่งแรกของปี 2019 ผลลัพธ์ที่ดีนี้มาจากความพยายามร่วมกันของทีมผู้บริหารและพนักงานของ OOIL ภายใต้หลักการ “สร้างความโดดเด่นในตลาด ผลักดันนวัตกรรม และเป็นผู้นำ”

เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2018 สายการเดินเรือ OOCL มีปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 3.2% แต่รายได้เพิ่มขึ้น 6.5% โดยการเติบโตของตลาดมีการชะลอตัวลงในบางเส้นทางการค้า อย่างไรก็ตาม อัตราค่าขนส่งก็ปรับเพิ่มขึ้นจนแซงหน้าปริมาณสินค้าที่หดตัวลง

ทั้งนี้ ต้นทุนค่าน้ำมันเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ที่เก็บบันทึกโดย OOCL อยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2018 ซึ่งคิดเป็น 403 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยอัตราค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั้งฝั่งของดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่