OOCL สายการเดินเรือชั้นแนวหน้า เตรียมขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าจากทวีปยุโรปไปยังฝั่งตะวันออกของอนุทวีปอินเดียภายใต้ชื่อบริการ Middle East / Indian Subcontinent – North Europe (IP3) ในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยเส้นทางดังกล่าวจะให้บริการขนส่งสินค้าจากชายฝั่งตะวันออกของประเทศอินเดียและภูมิภาคตะวันออกกลางไปยังทวีปยุโรป

สำหรับรอบการวนเรือของบริการ IP3 จะเริ่มออกเดินทางจากท่าเรือ  Vizag ไปยัง Krishnapatnam, Chennai, Tuticorin, Colombo, Cochin แล้วเดินทางต่อไปยัง Damietta (อียิปต์), Piraeus (กรีซ), Rotterdam, London Gateway, Hamburg, Antwerp, Le Havre แล้ววนกลับไปยัง Damietta, Jeddah, Colombo และสิ้นสุดการเดินทางที่ Vizag โดยเรือเที่ยวแรกจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 27 ตุลาคม จากเมืองวิสาขปัตนัม (Vizag) ประเทศอินเดีย

สำหรับผู้ส่งออกในไทย หากต้องการใช้บริการเส้นทางเดินเรือดังกล่าว สามารถส่งสินค้าผ่านบริการ Thailand – Chennai Service (TCX) เพื่อเชื่อมต่อกับบริการดังกล่าวได้ทันที