สายการเดินเรือ OOCL เปิดบริการใหม่ Thailand Jakarta Services บริการเส้นทางตรงเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือ Laem Chabang ประเทศไทย ไปยังท่าเรือ Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายบริการในเส้นทาง Intra-Asia ของสายการเดินเรือฯ โดยบริการใหม่นี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2019 เป็นต้นไป