กทท. ต่อสัญญาร่วมลงทุนเอกชนท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 3 ทลฉ.

0
324

คุณกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำเนินการต่อสัญญาร่วมลงทุน โดยวิธีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 2019 โครงการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 3 ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ทั้งนี้ คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการต่อสัญญาร่วมลงทุนฯ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2025

ทั้งนี้ ผลการเจรจาได้กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนการต่ออายุสัญญาร่วมลงทุนท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 3 ทลฉ. ประกอบด้วย ผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายปี (Fixed Fee) รวมจำนวน 680 ล้านบาท และผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม (Additional Fee) ปีที่ 1 ถึง 5 จำนวน 325 บาทต่อทีอียู จากเดิม 275 บาทต่อทีอียู โดยผลประโยชน์ตอบแทนรวม (ผลประโยชน์ตอบแทนคงที่รายปี บวกผลประโยชน์ตอบแทนตลอดอายุสัญญา) คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) จำนวน 677.16 ล้านบาท ที่อัตราคิดลด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการประกันรายได้ขั้นต่ำ/ปริมาณตู้สินค้าผ่านท่าขั้นต่ำ (Minimum Guarantee) เป็นจำนวน 420,000 ทีอียู ต่อปี จากเดิม 300,000 ทีอียู ต่อปี และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 – 31 มีนาคม 2025 เป็นจำนวน 105,000 ทีอียู โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนฯ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2019

อนึ่ง ทลฉ. ได้เปิดดำเนินการโครงการ ทลฉ. ขั้นที่ 1 และ 2 โดยให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 1991 เป็นต้นมา โดย กทท. จะเร่งดำเนินการบริหารสัญญาสัมปทานของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือเอกชนให้แล้วเสร็จ              เพื่อให้การพัฒนา ทลฉ. สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการขนส่งทางทะเลในปัจจุบัน


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่