การท่าเรือ Hamburg ได้รับอนุมัติแผนการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองจากบนฝั่งเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการเรือสามารถเปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ดีเซลของเรือมาใช้พลังงงานไฟฟ้าจากท่าเรือได้ ในระหว่างการจอดเทียบท่า นับเป็นท่าเรือแห่งแรกของยุโรปที่ติดตั้งโซลูชั่นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเรือขนาดใหญ่ที่เข้ามาจอดเทียบท่า

นับตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป ท่าเรือ Hamburg จะให้บริการไฟฟ้าแก่เรือขนส่งตู้สินค้าขนาดใหญ่และเรือสำราญ โดยมีจุดให้บริการไฟฟ้าแก่เรือขนส่งตู้สินค้าจำนวน 8 จุด ที่ท่าเทียบเรือ Burchardkai, Europakai และ Predöhlkai สำหรับจุดติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเรือขนส่งตู้สินค้าจะตั้งอยู่ตั้งที่ HafenCity – CC1 และ Steinwerder – CC3 

Mr. Peter Tschentscher นายกเทศมนตรีเมืองHamburg กล่าวว่า “การติดตั้งเครื่องจ่ายไฟภายในท่าเรือ Hamburgนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เป็นรูปธรรมในการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมของเมือง Hamburg การใช้พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องจ่ายไฟฟ้าเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซ CO2 และมลพิษต่างๆ จากเรือในระหว่างการเทียบท่า แผนการดังกล่าวนี้ยังเป็นการสร้างความชัดเจนและให้ความเชื่อมั่นแก่เจ้าของเรือถึงความจำเป็นในการปรับปรุงเรือของพวกเขาให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

“ภายใต้แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมือง Hamburg สู่ระบบไฟฟ้า (e-mobility) อย่างเป็นระบบ นอกจากแผนการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และในวันนี้เรากำลังจะติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าเพิ่มภายในท่าเรือ ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่สิ่งที่เมือง Hamburg ปราศรัยเท่านั้น แต่เรากำลังดำเนินการอย่างจริงจัง ปัจจุบัน การค้าทางทะเลเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่ประหยัดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ด้วยแผนการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าภายในท่าเรือนี้ Hamburg กำลังเป็นต้นแบบให้กับท่าเรืออื่นๆ ในยุโรปในการขับเคลื่อนให้ระบบโลจิสติกส์ทางทะเลมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

การใช้พลังงานไฟฟ้าจากบนฝั่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญให้อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถบรรลุเป้าหมายในการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก แผนการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้านี้จะใช้เม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 76 ล้านยูโร (ประมาณ 85 ล้านเหรียญสหรัฐ)  และคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2022 และพร้อมให้บริการไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นไป