ทั้งนี้ การท่าเรือแห่ง Rotterdam บริษัท Samsung SDS และ ABN AMRO ได้ร่วมกันทำงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยี blockchain ในการปฏิบัติการข้ามช่องทางสำหรับสินค้าที่ต้องมีการดำเนินเอกสารหลายขั้นตอน และมีข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างแม่นยำภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ โดยไม่ต้องใช้กระดาษในการดำเนินการตลอดขั้นตอน

เมื่อเร็วๆ นี้ การท่าเรือแห่ง Rotterdam ได้บรรลุหลักชัยสำคัญของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ หลังจากให้การต้อนรับตู้สินค้าที่มีการดำเนินการทุกขั้นตอนแบบไร้กระดาษ (paperless) เป็นครั้งแรก และยังเป็นตู้สินค้าที่ติดตั้งด้วยระบบติดตามสถานะแบบ door-to-door เต็มรูปแบบ จากต้นทางในเกาหลี ไปจนถึงคลังสินค้าของบริษัท Samsung SDS ใน Tilburg ด้วยแพล็ตฟอร์ม DELIVER ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่จัดเก็บฐานข้อมูลบน blockchain