จากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) สองฉบับเพื่อแต่งตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศอินเดียและสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการเดินเรือ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในเมือง Rotterdam ทำให้การท่าเรือแห่ง Rotterdam มีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอินเดียเพิ่มมากขึ้น โดย Mr. Rene van der Plas ผู้อำนวยการหน่วยงาน Port of Rotterdam International วิเคราะห์ว่า “ในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลก อินเดียมีการลงทุนอย่างมหาศาลในการพัฒนาท่าเรือ พื้นที่อุตสาหกรรม และการเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในแผ่นดิน นั่นทำให้อินเดียเป็นหุ้นส่วนที่น่าสนใจในด้านการค้า อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี และการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้านดิจิทัลและนวัตกรรมด้วย”

ด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าทางเรือที่สูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์ทำให้อินเดียให้ความสำคัญกับการค้าทางทะเลมากขึ้น และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่สำคัญในด้านการขนส่งทางทะเล การท่าเรือ Rotterdam ได้แต่งตั้งให้บริษัท Broekman Logistics เป็นตัวแทนในประเทศอินเดีย เพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมระหว่างประเทศ โดยจะดูแลด้านการให้คำปรึกษา การขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การดึงดูดการลงทุน และการส่งเสริมความคล่องตัวด้านการค้าทางทะเลระหว่างอินเดียและทวีปยุโรปผ่านเมือง Rotterdam

นอกจากนี้ การท่าเรือแห่ง Rotterdam จะลงนามในบันทึกความเข้าใจอีกสองฉบับกับคณะกรรมการ Maharashtra Maritime และหน่วยงานภาครัฐของ Kerala เพื่อให้คำปรึกษาด้านการพาณิชย์นาวี โลจิสติกส์ และการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัล อีกทั้งการท่าเรือฯ ยังให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย Erasmus University Rotterdam และวิทยาลัย Dutch Shipping & Transport College ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้านการเดินเรือในรัฐ Gujarat อีกด้วย